zeasZespół Ekonomiczno–Administracyjny Szkół w Brzozowie, zwany dalej „ZEAS”, powstał 1 lipca 1995r. na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Brzozowie. Jest jednostką organizacyjną Gminy Brzozów, która prowadzi obsługę przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz zespołów szkół na terenie Gminy Brzozów w zakresie ekonomicznym, organizacyjnym i remontowym. Dodatkowo, jest jednostką budżetową, nad którą nadzór sprawuje Burmistrz Brzozowa. Siedzibą ZEAS jest budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzozowie przy ul. 1000-lecia 29. Pracą Zespołu Ekonomiczno–Administracyjnego Szkół w Brzozowie kieruje Dyrektor, który zarządza całokształtem działalności przy ścisłej współpracy z Dyrektorami obsługiwanych placówek oświatowych Gminy Brzozów. Struktura organizacyjna ZEAS jest bezwydziałowa.

Polecane strony
Serwis Internetowy Gminy Brzozów Kuratorium Oświaty Rzeszów
Ministerstwo Edukacji Narodowej Centrum Informacji Elektronicznej
Skip to content